Staroroční turnaj-výsledky

0

skupina A

hráč 1 2 3 4 5 6 7 8 9
body
1 Kozák M. X 1 % 1 % 1 1 1 1
7
2 Bretšnajdr V. O X 1 1 1 1 1 1 1
7
3 Trejbal S. % O X 1 1 1 1 1 1 6,5 6,5
4 ChaloupkaVl. O O O X 1 1 1 1 1
5
5 Beránek M. % O O O X O 1 1 1
3,5
6 Froněk V. O O O O 1 X 1 O 1
3
7 Lácha J. O O O O O O X 1 1
2
8 Pospíšil J. O O O O O 1 O X %
1,5
9 Jesenský P. O O O O O O O % X
O,5
skupina B

hráč 1 2 3 4 5 6 7 8 9
body
1 Nováček J. X % 1 1 1 1 1 1 1
7,5
2 Kovář L. % X % 1 % % 1 1 1
6
3 Hula L. O % X % % 1 1 1 1 6,5 5,5
4 Černý M. O O % X 1 % 1 1 1
5
5 Popper L. O % % O X % 1 1 1
4,5
6 Lácha Josef O % O % % X O 1 1
3,5
7 Spejchal J. O O O O O 1 X 1 1
3
8 Vydra J. O O O O O O O X 1
1
9 Kostraba O O O O O O O O X
O

Komentář

© 2020 UNI Chess.