Schůze Unichess

0

Pozvánka na členskou schůzi šachového oddílu Unichess, spolek konanou dne 30. května 2024, 18:00

Vážení šachoví přátelé,

dovolte mi, abych vás pozval na řádnou členskou schůzi šachového oddílu Unichess, spolek (dále jen „Unichess“), která se bude konat ve čtvrtek 30.5.2024 od 18.00 v hrací místnosti Unichess na adrese Pernerova 326/18, Praha-Karlín.

Dovoluji si upozornit, že pokud dle stanov nebude členská schůze půl hodiny po zahájení usnášeníschopná, tj. nebude-li přítomná minimálně polovina řádných členů nebo jejich delegátů, bude se neprodleně konat náhradní členská schůze, která bude usnášeníschopná za účasti minimálně pěti řádných členů nebo jejich delegátů.

Níže zasílám program členské schůze:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba předsedajícího schůze a zapisovatele
 3. Zpráva o činnosti šachového oddílu v sezoně 2023/24 (zejména soutěže družstev a soutěže mládeže)
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2023
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Schválení výsledku hospodaření za rok 2023
 7. Výhled činnosti na sezonu 2024/25 (družstva, mládež, rozpočet na rok 2025, členské příspěvky na rok 2025)
 8. Volba delegátů na konferenci PŠS v roce 2024
 9. Různé
 10. Závěr

S pozdravem,

Petr Šplíchal

předseda

Unichess, spolek

 

Pozvánka na náhradní členskou schůzi šachového oddílu Unichess, spolek konanou dne 30. května 2024, 18:15

Vážení šachoví přátelé,

dovolte mi, abych vás pozval na náhradní členskou schůzi šachového oddílu Unichess, spolek (dále jen „Unichess“), která se bude konat ve čtvrtek 30.5.2024 od 18.15 v hrací místnosti Unichess na adrese Pernerova 326/18, Praha-Karlín.

Dovoluji si upozornit, že pokud dle stanov nebude členská schůze půl hodiny po zahájení usnášeníschopná, tj. nebude-li přítomná minimálně polovina řádných členů nebo jejich delegátů, bude se neprodleně konat náhradní členská schůze, která bude usnášeníschopná za účasti minimálně pěti řádných členů nebo jejich delegátů.

Níže zasílám program členské schůze:

 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
 2. Volba předsedajícího schůze a zapisovatele
 3. Zpráva o činnosti šachového oddílu v sezoně 2023/24 (zejména soutěže družstev a soutěže mládeže)
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2023
 5. Zpráva kontrolní komise
 6. Schválení výsledku hospodaření za rok 2023
 7. Výhled činnosti na sezonu 2024/25 (družstva, mládež, rozpočet na rok 2025, členské příspěvky na rok 2025)
 8. Volba delegátů na konferenci PŠS v roce 2024
 9. Různé
 10. Závěr

S pozdravem,

Petr Šplíchal

předseda

Unichess, spolek

Komentář

© 2021 UNI Chess.